Problem z chwastami jednoliściennymi

Podstawą efektywnego zwalczania pojawiających się w naszym otoczeniu chwastów, jest umiejętność ich rozpoznawania oraz posiadanie wiedzy, dotyczącej warunków występowania i rozwoju. To jest warunek konieczny i niezbędny do dalszego działania, które z założenia ma zakończyć się sukcesem.

Podstawowym podziałem występujących na naszych terenach chwastów jest ten, który grupuje je, uwzględniając ilość liścieni wytwarzanych przez roślinę w trakcie kiełkowania. Tak więc mamy jednoliścienne lub też dwuliścienne chwasty.

Ciekawostką jest fakt, iż walka z chwastami jest trudniejszą w przypadku dużego nasilenia roślin jednoliściennych. Najczęściej są one mocno ukorzenione, a co za tym idzie trudne do wyplenienia.

Mają także tendencję do szybkiego rozrastania się, co wpływa szkodliwie na innego rodzaju roślinność, rosnącą w tymże samym miejscu. Podstawową metodą do walki z chwastami jednoliściennymi jest fakt usuwania młodych roślin poprzez cykliczne odchwaszczanie terenu.

Jednakże rzadko kiedy, wspomniana metoda jest na tyle skuteczną, aby przynieść pożądane rezultaty. I tutaj z pomocą przychodzą chemiczne środki chwastobójcze, które w dość szybkim czasie potrafią wyniszczyć całą populację roślin jednoliściennych znajdujących się na opryskiwanym terenie.

Różnorodność herbicydów, a dokładniej graminicydów, oddziaływujących na chwasty jednoliścienne jest na tyle duża, że każdy w zależności od własnych potrzeb może wykorzystując te produkty do oprysku, podlewania czy też bezpośredniego, likwidować nawet pojedyncze egzemplarze takowej roślinności.