Opryskiwanie zbóż ozimych

Zboża ozime kiełkują w okresie jesiennym, gdy warunki pogodowe są jeszcze korzystne. Inne rośliny także rozpoczynają swoje kiełkowanie w tym okresie, dlatego też tak ważne jest ich odchwaszczanie. Jak już zostało wspomniane, bardzo dobre rezultaty w przypadku ozimin, przynosi herbicydowy oprysk w okresie kilku dni po dokonaniu wysiewu.

Zgodnie ze wszystkimi prowadzonymi na ten temat badaniami, to właśnie ten czas uważany jest za najkorzystniejszy i najbardziej efektywny. Zawsze należy pamiętać, iż dobór odpowiedniego terminu, w którym będzie dokonywane opryskiwanie upraw, jest bardzo ważny.

Jego dostosowanie do panujących warunków pogodowych, ale także i fazy rozwoju uprawianych roślin oraz chwastów, jest przecież nie bez znaczenia. Najlepsza efektywność wykonywanych oprysków jest wtedy, gdy chwasty są dopiero w początkowym stadium rozwoju, dlatego też jesienny oprysk wydaje się korzystniejszy i tańszy.

Herbicydy stosowane w tym okresie działają nie tylko na system korzeniowy, ale także i nalistny niepożądanych roślin, co pozwala na osiągnięcie lepszych rezultatów, przy wykonywaniu już nawet jednokrotnego oprysku. Już sam fakt, iż jesienny rozwój, z racji pory roku, jest powolniejszy, dlatego też jest większa elastyczność w dobieraniu odpowiedniego terminu ich aplikacji oraz też to, że ich skuteczność może być zgodna z zamierzeniami, czyli nawet i maksymalna.

Takie działania mają największy sens w walce z chwastami w zbożu ozimym.