Opryskiwanie zbóż jarych

Ilość chwastów występujących szczególnie w uprawach zbóż, jest dość duża, a ich różnorodność wymaga odpowiednich, kierowanych i świadomych działań. Część chwastów jest wspólna dla upraw jarych, a także i tych ozimych, jak na przykład przytulia czepna, jasnota, mak polny, gwiazdnica pospolita.

Jednakże jest też grupa, specyficznych tylko dla tego rodzaju upraw, jak na przykład komosa biała, rdest czy też gorczyca polna. Uprawy jare, mają jednakże niewątpliwy plus, w stosunku do ozimin, a mianowicie o wiele łatwiej jest zwalczyć niechciane, pojawiające się między nimi rośliny, ze względu przede wszystkim na fakt, iż program ochrony roślin jarych przed chwastami nie wymaga oprysków, zwanych przedwschodowymi.

Z tego właśnie powodu o wiele łatwiejszym jest wybór odpowiedniego terminu, umożliwiającego skuteczne przeprowadzenie wspomnianych wcześniej działań. Opryski wykonywane już w fazie, gdy rośliny są na tyle rozwinięte, aby móc rozpoznać, jaki rodzaj chwasta pojawia się w jego uprawie, umożliwia zastosowanie odpowiedniego środka, zwalczającego dokładnie ten jego rodzaj.

Ponieważ na rynku krajowym znaleźć można około 100 herbicydów, których przeznaczeniem jest odchwaszczanie zbóż jarych, dlatego tak ważnym jest określenie własnych potrzeb, w tymże względzie. W pierwszej kolejności, przy wyborze środka do zwalczania chwastów, należy się zawsze kierować ogólnym stanem plantacji, ilością i rodzajem chwastów, niszcząc te, które stanowią największe zagrożenie dla uprawianych zbóż jarych.