Likwidowanie chwastów w zbożu ozimym

Jak już wiemy, mamy dwa rodzaje upraw rolnych, to znaczy ozime oraz jare. Powszechnie wiadomym jest fakt, iż wraz z naszymi wysiewami pojawiają się w ich okolicy rośliny niepożądane, zabierające nie tylko miejsce, wodę i składniki pokarmowe, ale także i ograniczające dostęp do promieni słonecznych i przy okazji zanieczyszczające prowadzone uprawy.

Zboże ozime, jest tym rodzajem upraw, które wymaga szczególnej dbałości, po wysianiu musi przecież nabrać siły i odporności tak, aby w dobrej kondycji mogło przetrwać nadchodzące niekorzystne przecież warunki zimowe. Ze względu na fakt, iż duża ilość chwastów potrafi rozpocząć swoje kiełkowanie już w okresie jesiennym, bardzo wskazanym jest wykonywanie jesiennych oprysków chwastobójczych.

Pomimo, iż likwidowanie chwastów za pomocą herbicydów jest dodatkowym kosztem, jednakże zwraca się on w przyszłości, w postaci lepszych zbiorów. Jesienne zabiegi odchwaszczające można już, zgodnie z instrukcją zawartą na poszczególnych herbicydach, rozpocząć w okresie kilku dni po wysiewie zboża.

Ponieważ ozime zboża, szczególnie, gdy są wysiewane dość wcześnie, mają bardzo słabą zdolność do samoobrony przed jesiennymi chwastami, dlatego też takowy zabieg jest bardzo wskazanym. To właśnie tego rodzaju opryski (jak Chwastox) powinny być podstawowymi, na stałe wpisanymi w rolniczy kalendarz jesiennych działań, mających na celu nie tylko zwalczanie chwastów pojawiających się wśród uprawianych zbóż, ale także należytą dbałość o ich uprawę.