Dawkowanie preparatu chwastobójczego w rzepaku

Rzepak jest rośliną bardzo wrażliwą na opóźnione działania chwastobójcze, czyli prowadzone w okresie wiosennym. Natomiast pojawiające się między nimi chwasty najczęściej słabo wtedy reagują na stosowane herbicydy, dlatego też proces walki z chwastami  zaczyna się w okresie jesiennym, ewentualnie dodatkowe ich stosowanie w okresie wiosennym. Ze względu na fakt, iż herbicydy zawierają substancje aktywne biologicznie, stosując je należy zachować nie tylko szczególną ostrożność, ale także dokładnie stosować się do zaleceń ich producenta tak, aby osiągnąć zamierzony efekt, jednocześnie nie uszkadzając uprawianych roślin.

Aby skuteczność była właściwa, należy zadbać nie tylko o właściwe proporcje zastosowanych środków chwastobójczych, ale także i uwzględnić warunki zewnętrzne mające bezpośredni wpływ na ich działanie.

Ich dawkowanie zależy od rodzaju substancji czynnej, jaką będziemy stosować. Jedne z nich mają swoje zastosowanie w okresie kilku dni po wysiewie rzepaku, inne, gdy staje się on rośliną wyposażoną już w trzy maksymalnie cztery liście.

Proporcje, umożliwiające uzyskanie właściwych parametrów wymaganych do właściwego i skutecznego oprysku rzepaku, są podane na etykietach każdego z produktów, i do nich należy się zawsze stosować tak, aby wytępić chwasty, nie uszkadzając roślin właściwych.