Czysta ziemia bez chwastów

Można by rzec, że wszystkie gatunki roślin, które uważamy za chwasty, mają jedną cechę wspólną łączącą je i dla nich charakterystyczną, a mianowicie fakt, iż w sposób bardzo dobry przystosowują się do panujących warunków, zarówno tych glebowych jak i klimatycznych. Najczęściej rosną szybciej aniżeli inne uprawiane na danym terenie rośliny, czerpiąc z gleby maksymalne ilości składników odżywczych oraz wody.

Bywają łatwe do usunięcia lub też potrafią stanowić nie lada wyzwanie dla człowieka z nimi walczącego. Nie jest nam obce sformułowanie, iż jeden chwast drugiemu nie jest równy, dlatego też potrzebna jest nam niezbędna, choćby elementarna wiedza na ich temat, tak abyśmy mogli zastosować niezbędne i trafne środki do walki z nimi.

Niezależnie od tego, jaki rodzaj chwasta pojawia się na uprawianym przez nas terenie, zwalczyć można tą roślinę na kilka różnych sposobów. Jednym z podstawowych sposobów na walkę z chwastami, jest usuwanie roślin w momencie, gdy nie zdążą one jeszcze rozwinąć się na tyle, aby wydały nasiona.

Nie bez znaczenia jest także fakt, iż usuniętych roślin nie można dodawać do kompostu, ponieważ wraz z nim wrócą one do naszych upraw. Kolejną z metod jest stosowanie nocnej orki, dzięki której nasiona mają ograniczony dostęp promieni słonecznych, a co za tym idzie, nie zostają pobudzone do wzrastania.

Jednakże najbardziej popularną metodą jest stosowanie herbicydów, czyli środków chemicznych o selektywnym działaniu, wyniszczających konkretny rodzaj chwastów lub też ich grupy.